Pris 2020

Forældrebetaling i 2020 er 2184kr, det kommunale tilskud på 5925kr sættes ind på din konto, som sammen med med din egenbetaling overføres til min konto ialt 8109kr

Der er betaling alle 12 måneder hver til den første i måneden.

Kommunen yder søskende rabat på ordningen, den billigste er til halv pris.

Der er pladsgaranti til børnehave, også når de går i privat Pasningsordning. De bliver tilbudt plads, den måned barnet fylder 3 år. 

Min løn reguleres gerne en gang om året 1 januar. Den dækker ferie, fridage og sygdom. Der betales fuld pris i ferieperioder. 

Der er en gensidig opsigelse med en måneds opsigelse, fra den sidste hverdag i måneden. Opsigelse skal ske skriftlig og underskrives af begge parter. Er begge parter enige herom kan aftalen opsiges med en kortere varsel. Misligholdes aftalen kan jeg opsige den med dags varsel.

Ansøgning om tilskud findes på kommunens hjemmeside