Pris 2023

Forældrebetaling i 2023 : 2184 kr

tilskud er 6559 kr

min pris 8743 kr

Der er betaling alle 12 måneder hver til den første i måneden.

Kommunen yder søskende rabat på ordningen, den billigste er til halv pris.

Der er pladsgaranti til børnehave, også når de går i privat Pasningsordning. De bliver tilbudt plads, den måned barnet fylder 3 år. 

Min løn reguleres gerne en gang om året 1 januar. Den dækker ferie, fridage og sygdom. Der betales fuld pris i ferieperioder. 

Der er en gensidig opsigelse med en måneds opsigelse, fra den sidste hverdag i måneden. Opsigelse skal ske skriftlig og underskrives af begge parter. Er begge parter enige herom kan aftalen opsiges med en kortere varsel. Misligholdes aftalen kan jeg opsige den med dags varsel.

Ansøgning om tilskud findes på kommunens hjemmeside