Datalovgivnigen

 

Den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger, og det har også betydning for dig.

Schanne’s Private Pasningsordning gemmer oplysninger med navne, cpr-nummer, adresse og telefonnummer på jer og jeres barn.

Dette grundet jeg har kontrakt på dit barn. De bliver opbevaret i et aflåst skab, og bliver destrueret, efter 3 år, fra den dato jeres barn er stoppet. Dette er af hensyn til evt. dagpenge retten.

Mine lønsedler ligger ligeledes i aflåst skab, og bliver destrueret efter de påbudte gemme år, som er 3 år.

Du har til enhver tid ret til at se, hvad jeg har liggende om dig og dit barn.

Kopi af jeres kontrakt sendes til kommunen, som dokumentation for vores samarbejde. Jeg afleverer personligt til kommunens post kasse.

For at bruge gruppe- og portrætbilleder på hjemmeside og facebook, skal der gives en underskrift fra hvert barns forældre.

Situationsbilleder må dog gerne lægges på hjemmeside og facebook uden navnegengivelse og uden underskrift.

De billeder, der bliver taget i Schanne's Private Pasningsordning, vil blive gemt på min telefon, samt under min billede mappe på facebook, begge enheder er med kode, så det kun er mig, der har adgang til dem. De bliver gemt, da jeg laver en mappe med billeder den dag barnet stopper her, herefter vil billederne blive slettet på min telefon, samt i billede mappen.

Grunden til, at billederne bliver lagt op på min hjemmeside og på facebook er, at I som forældre, familie medlemmer og andre kan følge med i vores hverdag, samt dokumentation for mit arbejde.

De billeder, der bliver lagt på hjemmesiden og facebook, vil blive liggende som et kært minde af dit barn. Du kan dog til enhver tid få slettet billederne af jeres barn, hvis dette ønskes.

Videregivelse af person følsømme oplysninger, vil ikke ske uden din accept.

Del siden